Ing. Vladimír Šubr

Ing. Vladimír Šubr


Jsem profesionál v digitálním marketingu. Od roku 2009 řeším SEM, UX, webovou analytiku. Hledám souvislosti a odkrývám podstatné.

Ing. Vladimír Šubr

Jsem profesionál v digitálním marketingu. Od roku 2009 řeším SEM, UX, webovou analytiku. Hledám souvislosti a odkrývám podstatné.


SQL SELECT a FROM – Základ všech dotazů

SELECT statement tvoří základní anatomii SQL dotazů. Hned na začátku udává, co z databáze vlastně chceme vidět. Tedy přesněji jaké sloupce chceme vybrat. K SELECTU také neodělitelně patří klauzule FROM, kterou určujeme z které tabulky. První jednoduchý SQL dotaz: SELECT * FROM tabulka1; Tento triviální dotaz nám vypíše všechny údaje z [...]

Ing. Vladimír ŠubrIng. Vladimír Šubr

SQL UNION – Sjednocení dotazů

Operátor UNION slouží v SQL ke skládání nebo také sjednocení dotazů. Zkrátka, když chceme dva dotazy (SELECT) sloučit a tím získat výsledek v jedné tabulce. Má to 2 zásadní podmínku, aby to fungovalo: Sjednocené dotazy musí mít stejný počet sloupců. Sloupce musí být stejného datového typu. Ukázkové použití: SELECT sloupec_1, sloupec_2 [...]

Ing. Vladimír ŠubrIng. Vladimír Šubr